ORDUTEGI ETA PREZIOAK - HORARIOS Y TARIFAS 2020-2021

Gure ordutegia / Nuestro horario:

Prezioak / Tarifas

YOGA / HIPOPRESIBOAK / B & M

 - 67€ hilean/al mes: Yoga, HypopressiveRSF edota B & M astean 3 saio/ 3 sesiones a la semana de Yoga, HypopressiveRSF y/o B & M

 - 50€ hilean/al mes: Bi klase astean/ Dos clases semanales (Yoga, HypopressiveRSF, B & M)

 - 34€ hilean/al mes: Klase bat astean/Una clase semanal (Yoga, HypopressiveRSF, B & M)

 - 56€: 5 klaseko bonua/Bono de 5 clases

 - 13€: Klase soltea aldez aurretiko txanda hartzearekin/Sesión suelta, con cita previa

K-STRETCH

 - 56€ hilean/al mes: taldekako saioak astean behin/clases de grupo una vez a la semana

KONBINATUAK/COMBINADAS

 - 67€ hilean/al mes: K-stretch + klase bat astean/una clase semanal

 - 79€ hilean/al mes: K-stretch + 2 klase astean/dos clases semanales

ONLINE SAIOAK/CLASES ONLINE

- 25€ hilean/al mes: yoga edo hypopressibiveRSF bi saio astean

PRESENTZIALA + ONLINE/PRESENCIAL + ONLINE


- 5€ gehiagorengatik Yoga edo HypopressiveRSF online saio bat gehiago jaso dezakezu astero.
- por 5€ más podrás recibir una clase online semanal de Yoga o HypopressiveRSF.

KLASE PARTIKULARRAK/CLASES PARTICULARES

 - 37€ klaseko/por clase

DESKONTUAK/DESCUENTOS

 - %15 ikasle eta langabeei/estudiantes y desempleados

​© 2016 HAZI ongizate zentroa