ORDUTEGI ETA PREZIOAK - HORARIOS Y TARIFAS

Ordutegiak flexibleak dira; norberari ondo etortzen zaionean etor zaitezkete gure saioetara.

Saio guztien prezioa berdina da.

Edozein momentutan has zaitezkete gure saioetan parte hartzen.

HypopressiveRSFko saioetan hasteko aldez aurretik banakako 2/3 saio egongo dira, pertsona taldeari egokitu ahal izateko.

Aktibitate bakoitzeko lehenengo saioa beti izango da dohainik.

Los horarios son flexibles; se puede venir a las clases cuando a uno le venga bien.

Todas las clases tienen el mismo precio.

Puedes empezar en nuestras clases en cualquier momento.

Para poder empezar con las clases de HypopressiveRSF, es obligatorio recibir 2/3 clases privadas previas para poderse adaptar 

al grupo.

La primera clase de cada actividad siempre será gratis.

 

Gure ordutegia / Nuestro horario:

YOGA & HIPOPRESIBOAK

 - 64€ hilean/al mes: Yoga eta hipopresiboak nahi beste/ Tarifa plana de yoga e hipopresivos

 - 48€ hilean/al mes: Bi klase astean/ Dos clases semanales

 - 32€ hilean/al mes: Klase bat astean/Una clase semanal

 - 53€: 5 klaseko bonua/Bono de 5 clases

 - 12€: Klase soltea noizean behin etorri nahi baduzu/Clases sueltas si quieres venir de vez en cuando

K-STRETCH

 - 53€ hilean/al mes: taldekako saioak astean behin/clases de grupo una vez a la semana

KONBINATUAK/COMBINADAS

 - 64€ hilean/al mes: K-stretch + klase bat astean/una clase semanal

 - 75€ hilean/al mes: K-stretch + 2 klase astean/dos clases semanales

DIAFREO

 - 70€ hilean/al mes: 2 orduko klase bat astean behin/una clase de dos horas una vez a la semana

KLASE PARTIKULARRAK/CLASES PARTICULARES

 - 35€ klaseko/por clase

DESKONTUAK/DESCUENTOS

 - %15 ikasle eta langabeei/estudiantes y desempleados

​© 2016 HAZI ongizate zentroa