FUNTZIONAMENDUA - FUNCIONAMIENTO 

 • Ordainketa guztiak hilaren hasieran burutuko dira (lehenengo 5 egunetan). Ordainketa eskuz, txartelarekin edota transferentzia bidez egin dezakezu. Gure kontu korrontearen zenbakia:                         ES97 0182 0326 11 0201525385

 • Baja emateko aurrez abisatu behar da whatsapp edo e-mail bidez. Hau ez bada egiten, hilabete hori ordaindu egin beharko da.

 • Yoga edota hipopresiboetara etortzerik izan ez duzuen klaseak errekuperatzeko aukera egongo da, baldin eta honakoa betetzen bada:

   • Aldez aurretik abisatu bada.

   • Astean behin etorriz gero, hilean klase bat errekuperatu ahal izango da.

   • Astean bitan etorriz gero, hilean bi klase errekuperatu ahal izango dira.

   • Hilean K-stretch-eko klase bat errekuperatzeko aukera egongo da, baldin eta honakoa betetzen bada:

    • Aldez aurretik abisatu bada.

    • Beste egun edo ordu batean hutsunea gelditzen bada.

    • Aukera hau epe baterako izango da, funtzionamenduaren arabera mantendu edo kendu egingo dugu.

   • Galduko duzuen klasearen abisua email edo whatsapp bidez egingo da.

   • Klaseak faltatutako egunetik hasita, hurrengo 30 egunetan errekuperatu beharko dira.

 

Eskerrik asko!

 • Todos los pagos de cuotas se realizarán a principio de mes (en los primeros 5 días). El pago se puede realizar en mano, con la tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria. Nuestro número de cuena¡ta corriente:                  ES97 0182 0326 11 0201525385

 • Para darse de baja, hay que avisar con antelación vía e-mail o whatsapp.

 • Se pueden recuperar clases perdidas de yoga o hipopresivos siempre que se cumpla lo siguiente:

  • Se haya avisado con antelación.

   • Si asistes a una clase semanal, podrás recuperar una al mes.

   • Si asistes a dos clases semanales, podrás recuperar dos al mes.

 • Se podrá recuperar una clase de K-stretch al mes siempre que se cumpla lo siguiente:

  • Se haya avisado con antelación.

   • Si queda un hueco otro día u otra hora.

   • Esta opción es provisional, lo mantendremos o quitaremos dependiendo del funcionamiento.   

 • El aviso de la falta se hará vía email o whatsapp.

 • Las clases se recuperarán dentro de los 30 días siguientes al día faltado

Muchas gracias!!